American Pimp

Handling: Pensionerade hallickar med guldkäpp och vriden kvinnosyn förklarar hur den lukrativa och uppimpade slipstenen ska dras och vilka oomkullrunkeliga lagar som gäller när det kommer till att sno prostituerades surt förvärvade pengar samtidigt som man behandlar dem som skit. Bestämmelserna härstammar från den ängsligt auktoritära och endimensionella mansrollen och ledorden är de gamla kontraproduktiva […]